PROFILE  NASZEGO  LICEUM

=

Profil mundurowy

=

Stosowana Psychologia Zarządzania

=

Pomoc społeczna z elementami terapii

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

Jan Paweł II

Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój

intelektualny i społeczny młodego człowieka

wkraczającego w samodzielne, dorosłe życie.

Naszą misją jest przygotowanie absolwenta liceum

ogólnokształcącego do swobodnego działania

na wciąż zmieniającym się rynku pracy.

Przejdź do Librusa

Koncepcja pracy
V Liceum Ogólnokształcącego

Czerpiemy z wieloletniej tradycji Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

NAJLEPSZY WYBÓR

NOWOCZESNA DYDAKTYKA

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY

TUTORING RÓWIEŚNICZY

ZAJĘCIA PROFILOWE

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIE Z NOWOCZESNOŚCIĄ

WYJĄTKOWA ATMOSFERA

WZLEĆ Z NAMI WYŻEJ!

Dodatkowe darmowe kursy w ramach profilu

Rozwijające zajęcia pozalekcyjne

Darmowe kursy maturalne

AKTUALNOŚCI

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Szanowne Panie!
Składam najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta…

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

W dniu 05 marca b.r. uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie wraz z Jednostką Strzelecką 1122 Ciechanów i 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie zorganizowała Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

V Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie

ul. Płocka 100

06-400 Ciechanów