Pomoc społeczna z elementami terapii

h

Formularz rekrutacyjny

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Klasa o profilu „Pomoc społeczna z elementami terapii” to wyjątkowa oferta kształcenia dla uczniów, którzy planują podjąć dalsze kształcenie na studiach lub podjąć pracę w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej.

Po ukończeniu naszego Liceum będziesz również przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, Dziennych Domach Pobytu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych.

W ramach tego profilu będą poruszane zagadnienia z zakresu: psychologii rozwojowej i klinicznej,  podstaw socjologii, kulturowych kontekstów edukacji, a także wprowadzenie do pedagogiki.

Młodzież IV klasy Liceum w ramach tego profilu (bez dodatkowych kosztów) będzie mogła ukończyć kurs: opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych lub opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.