Zapisz się

h

Formularz rekrutacyjny
2021/22

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Ósmoklasisto! Zapraszamy do naszej „Piątki”

Już dziś możesz złożyć formularz rekrutacyjny.

Uzupełnij go o następujące dokumenty:

  • 3 podpisane fotografie
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy (druk skierowania na badanie dostępny w sekretariacie szkoły ul. Płocka 100)
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Czesne – wysokość miesięczna czesnego to 100 zł – zapoznaj się z regulaminem opłat.

 

Formularz rekrutacji / zapytania

1 + 7 =