Organ prowadzący

h

Formularz rekrutacyjny

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz – największy ośrodek edukacyjny w regionie kujawsko-pomorskim, części województwa pomorskiego oraz mazowieckiego.

Jego misją jest kształcenie zawodowe i specjalistyczne osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży na kierunkach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy. Podstawą misji BZDZ jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie BZDZ uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług.