Dokumenty

h

Formularz rekrutacyjny
2021/22

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • 3 podpisane fotografie
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy (druk skierowania na badanie dostępny w sekretariacie szkoły ul. Płocka 100)
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Absolwenci szkół podstawowych  ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  mogą składać kwestionariusz osobowy w sekretariacie szkoły:

Sekretariat V Liceum Ogólnokształcącego
ul. Płocka 100, 06-400 Ciechanów
tel: 515 128 396 

Zarządzenie Prezesa  Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego w sprawie wprowadzenia opłat w V Liceum Ogólnokształcącym BZDZ w Ciechanowie – czytaj…

Regulamin opłacania czesnego w V Liceum Ogólnokształcącym BZDZ w Ciechanowie – czytaj…