Koncepcja szkoły

h

Formularz rekrutacyjny

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Koncepcja pracy V Liceum Ogólnokształcącego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie. 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

Jan Paweł II

Ta głęboka myśl stała się naszym mottem i wizją Liceum, które od września 2021 roku zaprasza 8-klasistów.

Współczesny świat charakteryzują zmiany technologiczne, dynamiczne, nieustanne przeobrażenia na rynku pracy, a to znajduje swoje przełożenie w każdej dziedzinie życia: począwszy do edukacji, poprzez obszar pracy zawodowej, sferę kultury i życia społecznego.

Za cel stawiamy sobie dbałość o wysoką jakość procesu dydaktycznego. Naszym priorytetem jest aktywizowanie uczniów i realizowanie dydaktyki z wykorzystaniem  nowoczesnych metod nauczania. To da młodym ludziom szansę na umiejętne poruszanie się we współczesnym świecie, utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy i wybór dobrych studiów.

Tylko nasza szkoła przygotowuje do zarządzania firmą, szeroko rozumianą i potrzebną pomocą społeczną  oraz do pracy w służbach mundurowych.

Naszą misją jest przygotowanie absolwenta Liceum do swobodnego działania na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Opieramy się na doświadczeniu i wieloletniej tradycji Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.  Dzięki temu możemy przekazać uczniom szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji społecznych oraz przedstawić ofertę edukacyjną inną niż wszystkie.

Tylko nasze Liceum wraz z zakończeniem IV klasy zapewni otrzymanie szeregu uprawnień i kursów, które pomogą Ci wystartować w dorosłe życie.

Pamiętajmy, że, jak powiedział Thomas Alva Edison: „Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia”.

Tworzymy przyjazne, inspirujące środowisko, które powoduje, że nauka w V Liceum BZDZ w Ciechanowie jest nie tylko fundamentem do stworzenia fantastycznej przyszłości, ale też wyjątkowym wspomnieniem.